Madenlerde Sürücüsüz Araçlar

Madenlerde Sürücüsüz Araçlar

Big Data’nın maden verimliliğinde de anahtar olmaya başladı. Bir madeni kazmaya başladığımızda tüm operasyonu gerçekleşmeden önce siber-fiziksel sistemlerle bilgisayarlarda simüle edebiliyor, madenimizi üç boyutlu izleyebiliyor oluyoruz.

Sisteme girilen değerler işletme veriminde en büyük gücümüz oluyor, madenin kalitesinin kötü olduğunu operasyon süreçlerinden önce görüp daha erken davranabiliyoruz.

Sürücüsüz araç teknolojilerinin artık açık ve kapalı madenlerde de kullanabildiğini hale geldi. Madeni ve adenciyi tehlikeli yerden alıp çıkartıyoruz.

Yakın bir gelecekte madenlerin tamamen dijitalleşmesiyle insansız bir ortamda ışığa da, havaya da ihtiyacınız olacak. 21. yüzyıl madenciliği artık buraya gidiyor. Daha da önemlisi artık tek bir disiplinle başarılı olamadığımız bir çağdayız.

Sürücüsüz araçlar