ENDÜSTRİ 4.0 İLE MADENCİLİK UYGULAMALARI

ENDÜSTRİ 4.0 İLE MADENCİLİK UYGULAMALARI

Maden hammaddeleri, her maden, mineral ve cevhere özgü maden işleme ve cevher hazırlama metotlarına sahiptir. Bu metotlarla ilgili teknolojik gelişmeler, küreselleşen dünyada madencilik firmaların yaşamını sürdürmelerini konusunda zorluklar yaşatmaktadır.

Rekabet edebilmek ve varlıklarını sürdürebilmek için maliyetleri düşürecek ve kârı artıracak yeni modellere ihtiyaç duyulmaktadır. Küreselleşen dünyada bu yaklaşımlar için kaçınılmaz olan Madencilik Endüstri 4.0 dır.

Madenleri tehlikeli yerlerden alıp çıkartıyoruz. Yakın bir gelecekte madenlerin tamamen dijitalleşmesiyle insansız bir ortamda ışığa ve havaya ihtiyacımız olmayabilir. 21. yüzyıl madenciliği artık buraya gidiyor. Madenleri 21. yüzyıl standartlarına yükseltmek istiyorsak, yaptığımız işin her adımını kontrol ve rapor edebilmeniz gerekiyor.

Madencilik, ekonomik ve toplumsal ilerlemeyi derinden etkiler. Başlangıçta Araştırma merkezleri ve üniversiteler için yaygın olarak kabul edilmiş olan Endüstri 4.0, iş ve madencilik sektörünün büyük ilgisini çekmiştir. Endüstri 4.0 terimi yeni çıkmış ve sadece akademik hayatta kalmayan, Ülkemiz sanayi toplumunda da kabul görmüştür. 

Makineye ve proseslere hakim imalattan dijital üretime potansiyel dönüşüm için, maden şirketlerinin öncelikle Endüstri 4.0’ın özelliklerini ve içeriğini anlamaları önemlidir. Maden sektörünün başarılı bir dönüşüm gerçekleştirmek için, Endüstri 4.0 standardı için belirlenen temel gereksinimlere göre pozisyonlarını ve ilgili potansiyellerini net bir şekilde gözden geçirmeleri geremektedir. 

Madencilikte 4. Sanayi devrimi ile Robotların imalatta daha baskın olacağı, implante edilen teknolojiler, işbirliği yapan ve koordine eden makineler, kendi kendine karar verme sistemleri, otonom problem çözücüler, öğrenen makineler, 3D baskı vb. Giyilebilir internet, büyük veri analizi, sensör tabanlı yaşam, akıllı madencilik uygulamaları veya benzeri uygulamalar sektörün gelecekteki yerini şimdiden belirleyecektir.

Bu yazının tamamı Deniz Şahin’e aittir. İzinsiz kullanılamaz, kopyalanamaz ve çoğaltılamaz.