Madencilikte Toplam Kalite Yönetimi

Madencilikte Toplam Kalite Yönetimi

Toplam kalite yönetimi ya da kısaca TKY; müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kullanılan insan, iş, ürün ve/veya hizmet kalite gereksinimlerinin, sistematik bir yaklaşımla ve tüm çalışanların katkıları ile sağlanmasıdır.

Bu yönetim şeklinde uygulanan her süreçte tüm çalışanların fikir ve hedefleri kullanılmakta ve tüm çalışanlar kaliteye dahil edilmektedir. Toplam kalite yönetimi; uzun dönemde müşterilerin tatmin olmasını başarmayı, kendi personeli ve toplum için yararlar elde etmeyi amaçlar ve kalite üzerine yoğunlaşır. Tüm personelin katılıma dayalı bir yönetim modelidir.

Maden işlemenin farklı aşamaları vardır, bu sayede gang minerallerinden değerli mineralleri ayırmak için cevher kırılır. Maden işleme, bir pilot tesisin tasarımını içerir ve endüstriyel prosesler, proses operasyonu, proses kontrolü, optimizasyonu ile birlikte proses üretimine geçilir.

Bununla birlikte, aynı zamanda metalurjik (Hidrometalurji ve Pyro-metalurji) süreçleri gelir. Maden işlemede yer alan tüm işlemler kalite yönetim standartlarına göre gerçekleştirilir.

TKY (Toplam Kalite Yöntemi), maden işleme ve hizmet organizasyonlarında önemli bir faktör olarak kabul edilir. Araştırma yaparak TKY uygulaması sektördeki kalite rekabetçiliğini arttırır. Sürekli iyileştirmeler ile kârlılık ve süreçler kaliteleşir. kuruluşların süreçlerini iyileştirmelerine ve yüksek başarı elde etmelerine yardımcı olduğu için TKY’yi uygulamalıdır. Düşük operasyonel maliyet ile ürün geri kazanımı sağlanır .