Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliği

Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliği

Bilindiği üzere madencilik, dünyada, doğası gereği en riskli iş kollarının başında gelmektedir. Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliği kavramının ilk olarak ortaya çıkmasına sebep olan işkolu sayılabilir. Özellikle yer altı kömür madenciliği, iş kazası ve meslek hastalığı yönünden diğer iş kollarına kıyasla ön sıralarda yer almaktadır.

Ülkemizde emek yoğun çalışılan bu sektörde iş kazası ve meslek hastalıklarıyla karşılaşma olasılığı diğer iş kollarına oranla yüksektir. Ağır iş makinalarının kullanıldığı yer altı ve yerüstü maden işletmelerinde kalifiye eleman istihdamının yetersizliği, makinaların periyodik bakımlarının yapılmasındaki noksanlıklar ve seçilen işletme metotları maalesef iş kazası ve meslek hastalıklarına önemli ölçüde neden sayılabilir. 

Ülkemiz maden kazaları açısında maalesef iyi bir konumda değildir. Ülkemiz maden kazaları açısından maalesef iyi bir yerde değil. Bunun için birçok sebep sayılabilir ama tüm bunların kaynağı üç genel durumdan doğmaktadır.

Bunlar sırasıyla;

1. Emniyet tedbirlerinin alınması ve uygulanmasında “ön teker” durumunda olan “siyasi irade”nin, (daha açık ifadeyle “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı” ile “Çalışma Bakanlığı”nın) madencilik hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları ve bu sebeple de üzerlerine düşen görevleri yapmamaları,

2. Genel siyasi irade’nin karşı karşıya kaldığı sosyal endişelerin (bunların etki alanları tarafından ustaca kullanılması) bulunması,

3. Cemiyetin bütün kesimlerine hakim olan ve “evelallah bir şey olmaz” ya da “olacak varsa olur, olacağın önüne geçilmez ” şeklindeki zihniyette ifadesini bulan kadercilik anlayışıdır.

Madenlerin çoğu, ortak, güvenilir iletişim sistemlerinin bulunmayabileceği uzak bir bölgededir. Dronlar, kurtarma operasyonlarının iletişim kapsamını desteklemek için hızlı çözümler sağlar.

Dronlar, felaket uyarıları sağlayabilir ve iletişim ağları artık hizmet vermediğinde kurtarma ve kurtarma operasyonlarının hızlandırılmasına yardımcı olabilir. Dronlar ayrıca tıbbi malzemeleri ulaşılması zor alanlara taşıma kapasitesine de sahiptir. Bazı durumlarda (örneğin, zehirli gaz sızması ve kayıp kişilerin aranması), insansız hava araçları bu operasyonları hızlandırma rolünü üstlenir.

Soma maden faciası