Madencilikte Tam Zamanında Üretim

Tam zamanında üretim (JIT- Just in Time), israfın tamamen ortadan kaldırılması felsefesine dayanır. Üretim itme esasına göre çalışmak yerine, JIT üretimi talep-çekme esasına göre çalışır. Esasen, fiili siparişler, kuruluşların ürettiği kesin miktarları belirler. sadece ihtiyaç duyulan şeyi, ihtiyaç duyulduğunda ve ihtiyaç duyulan miktarda üretirler. JIT metodolojisi, maliyetleri düşürmek ve gecikme sürelerini azaltmak amacıyla üretim sürecindeki her adımı değerlendirir.

Tam Zamanında Madenciliğin Avantajları;

Bu yöntem israfı ortadan kaldırır, tarihi geçmiş veya son kullanma tarihi geçmiş ürünleri ve aşırı üretimi denklemden çıkarır.

Stok tutma maliyetleri minimumda tutulur. Depolama alanı serbest bırakılır ve daha iyi kullanılır, böylece gereksiz kira ve sigorta maliyetleri ortadan kaldırılır.

Yalnızca temel stoklar elde edildiğinden, tedariki finanse etmek için daha az işletme sermayesi gerekir. Minimum bir yeniden sipariş seviyesi belirlenir ve yeni stoklar yalnızca bu işarete ulaşıldığında sipariş edilir, bu da envanter yönetimini kolaylaştırır.

Yatırım getirisi (ROI), tutulan stokların düşük seviyesinden dolayı genellikle yüksektir.

Tam zamanında üretim, talepteki değişiklikleri kolayca birleştirebilir. Sistem talep-çekme esasına göre çalıştığı için üretilen tüm ürünler satılmaktadır. JIT üretimi, günümüzün biraz değişken pazarlarına uyarlanabilir.

Bu sistem zorunlu olarak “ilk seferde doğru” konseptini vurgulayarak inceleme ve yeniden çalışma maliyetlerini en aza indirir.

JIT üretimi, yüksek kaliteli ürünleri teşvik eder ve verimliliği sürekli geliştirir.

Bu yöntem, süreçleri iyileştirmek, değişen ihtiyaçları karşılamak ve daha yüksek müşteri memnuniyetini teşvik etmek için müşteri ile sürekli iletişimi vurgulamaktadır.

Üretimin talebe göre ayarlanması, üretimin talebe bağlı olmasıdır. Bir başka ifade ile üretim felsefesi “stok için üret” yerine “ sipariş için üret” olmaktadır. Madencilikte akış elde etmek için kullanılan üretimdeki “analitik teknikler” ve “akış tasarım araçları” madencilikle çok az ilgilidir. Madenler geleneksel olarak itme sistemleri kullanmaktadır. Ancak madencilikte çekme/JIT mümkündür.

Bu noktada, üretimin talebe göre dengelenmesi hedefi önemlidir. Belirli bir zamanda gerekli bir miktarı üreten istikrarlı üretim süreçleri kurmak gerekir. Bununla birlikte, çekme/JIT uygulanması için en büyük etmenler tedarikçiler ve malzemelerdir. Ancak çekme sisteminin daha yüksek bir seviyede daha geniş bir şekilde uygulanması da mümkün olmalıdır.

Madencilikte Tam Zamanında Üretim