Madencilikte Esnek Üretim Yaklaşımı

Madencilikte Esnek Üretim Yaklaşımı

1960’ların başlarında esnek üretim sistemleri (EÜS) kavramı gelişmeye başladı. Başlangıcından bu yana, EÜS üretim ve inşaatta da başarıyla uygulandı. Madencilik üretim süreci, hem imalat hem de inşaat ile bazı benzerlikler sergilediğinden, imalatta zaten elde edilmiş olan aynı işlem faydalarını elde etmek amacıyla EÜS’nin madencilik uygulamalarını mümkündür.

Esnek açık madenciliğin müteakip gelişimi için bir bilgi tabanı hazırlanır ve mevcut FMS planlaması ve tasarım konseptlerinin açık ocak madenciliğine uygulanması açıklanır. Rapor, FSMS’nin şerit kömür madenlerinde planlama, tasarım ve ekipman tahsisinde uygulanabilir yeni bir teknoloji yaklaşımı olduğu ifadesiyle sona ermektedir.

Esneklik derecesi, inşaat veya imalata göre açık ocak madenciliğinde önemli ölçüde daha düşük olsa da, açık madencilik yine de FPS çerçevesinde analiz edilebilir. Açık madencilikte, özellikle daha büyük, daha çeşitli madenlerde FPS’nin başarılı bir şekilde uygulanması için bir potansiyel vardır.

Maden yerleşim planlarının ve programlarının analizinde sıklıkla gözden kaçan bir faktör, esas olarak belirsiz doğası nedeniyle teknik işletim esnekliğidir. Teknik işletim esnekliğini göz ardı ederek, ortaya çıkan maden yerleşimleri ve programları yetersiz olabilir. Maden yerleşim planlarının ve programlarının analizi ve karşılaştırmasına teknik işletim esnekliğini dahil etme ihtiyacı giderek önem kazanmaktadır.

Madencilik üretimi, programları ve maden planlamaları sık sık analiz edilerek optimize edilir. Doğrudan performans temeli maliyet gibi ölçülebilir parametreler ton ve bugünkü maden değeri olarak değerlendirilir. 

Madencilik  Endüstri 4.0 ile Esnek Üretim Sistemleri, üretimin her aşamasında elde edilen veriler ile piyasa ve arz-talep dengesi ile işlenerek kullanılabilir. Madencilik sektörü kaynakların değişkenliği, piyasaların fiyat ve talep değişkenliği ve üretim maliyetleri gibi bir çok değişken parametreler içerir. Bunun için madencilikte esnek üretim sistemi teknoloji ile birleştirilerek daha doğru ve güvenilir hale gelmektedir.