Madencilikte Altı Sigma

Madencilikte Altı Sigma

Küresel madencilik endüstrisi, özellikle kömür sektörü zor bir dönem yaşıyor.  İşletmeler, madencilik maliyetlerinin altında küresel pazarda düşme eğiliminde olan düşük fiyatlar ile boğuşuyorlar. Dünya madencilik endüstrisi artık giderek daha fazla fosil yakıtların madenciliği ve işlenmesinde maliyetlerin düşürülmesine izin veren organizasyonel çözümler aramaktadır.

Altı Sigma yöntemi, hataları daha ortaya çıkmadan ortadan kaldırmak için süreçlerde kaliteyi sağlamayı veya değişkenliği en aza indirmeyi amaçlar. Altı Sigma, kusur olasılığını ortadan kaldıran süreç yürütme yöntemlerini uygular. Bu iki yöntemin bir kombinasyonu, her işlemin hızını ve verimliliğini artırmak için eksiksiz bir araç seti sağlar. Makale, bu yöntemlerin dünya madencilik endüstrisinde uygulanma vakalarını ve finansal etkilerini özetlemektedir. Yalın Yönetim ve Altı Sigma kombinasyonu ile üretilen sinerji, bu sektörde son derece güçlüdür.

Altı Sigma’nın temel faydası, maliyet tasarrufu, risk azaltımı nedeniyle olumlu finansal etkisidir.

Altı Sigma, verimliliği artırmak için madencilikte kullanılabilecek yöntemler sunar, bilimsel yönetim yöntemleri sunar ve süreçleri dengeler. Burda amaç yöntemin kendisi değil, ulaşmaya çalıştığımız sonuçlar. Madencilik endüstrisi sorunları tanıyor ve bu zorlu işe hızla uyum sağlayabiliyor.

Temel olarak 6 Sigma, karar verme süreçlerinde deneyim yanında, doğru verinin doğru analizi ile oluşabilecek risklerin yönetimini, yönetsel ve istatistiksel araçlar ile yöneten kendini kanıtlamış bir metodolojidir. Sürekli bir başarı yaratması, herkes için bir performans hedefi sağlaması, iyileştirme, bilgi alışverişi ve öğrenmeyi arttırması yöntemin yararlarındandır. Altı Sigma’yı uygulayan şirketler milyonlarca hatta milyarlarca dolar tasarruf sağlamı, üretkenlik, verimlilik, etkinlik, kalite ve müşteri tatmininde dramatik artışlar yaşamışlardır. Ayrıca Altı Sigma yalnız büyük şirketlerde değil küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde de büyük başarılar sağlamaktadır. Ve her türlü işletmeye uygulanabilir.

Altı sigma

Altı sigma yaklaşımının temel ilkeleri aşağıdaki gibidir;

Müşteri Odaklılık: Altı sigmadaki performans ölçümü müşteri ile başlamaktadır. İyileştirmeler müşteri ihtiyaçlarını karşılayıp müşteri tatmini sağlamak için yapılır.

Verilere dayalı yönetim: Gerçekten ihtiyaç duyulan verilerin kullanılarak bu verilerden en fazla yararı sağlayacak şekilde yararlanılmalıdır.

Proses odağı: Altı sigmada her türlü iyileştirmede başarının odağı süreçlerden geçer. Altı sigmanın sonuçlarını elde etmek için projelerin süreçlerinin altı sigma kalite kontrollerince sağlanması gerekir.

Proaktif yönetim: Proaktif, olayların gelecek düşünülerek yapılması anlamındadır. Yapılan işlerin daha iyi olması için sorgulanması, hedeflerin sık sık gözden geçirilmesi ve sorunların çözümüne odaklanılması proaktif yöntemin gereğidir. Altı sigma proaktif yönetim biçimini sağlayacak araç, yöntem ve uygulamaları içerir.

Sınırsız işbirliği: Şirketlerdeki çalışanların, tedarikçilerin, müşterilerin, yöneticilerin hedeflere ulaşılması için işbirliğinde olmasıdır.

Yukarıdan aşağıya eğitim: Kalite iyileştirme çalışmalarında olduğu gibi şirketlerde en üst düzey yöneticiden en alt düzey işçiye kadar şirketteki tüm paydaşların eğitilmesidir.