Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Yerel Yönetime Olumsuz Etkileri

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Yerel Yönetime Olumsuz Etkileri

Ülkemizde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi merkeziyetçi yönetim anlayışına dayalı güçlü bir yerel yönetim örgütlenmesini olanaksız hale getirmektedir.  

Yerel yönetimlerin çoğulcu, katılımcı, insana yönelik, kısacası demokratik bir biçimde yeniden yapılanması Demokratik sistemin sağlıklı bir şekilde işletilmesi için gereklidir.

Merkezi yönetim, Alt yönetim kademelerini oluşturma, yeniden dizayn etme ve ortadan kaldırma konusunda merkezi yönetim yasal yetkiye sahiptir.

Cumhurbaşkanlığı sistemi ilerleyen süreçte dikta rejimine dönüşebileceği, sistemin sadece federal devlet yapısı ve ekonomik açıdan güçlü liberal ülkelerde başarılı olacağı, başkanlık sisteminin sorunları çözmekten ziyade sadece yürütmeyi güçlendireceği ve yasamayı ikinci plana atacağı, seçim sisteminin ilerleyen süreçte iki kutuplu bir siyasi parti eksenine döneceği ve çeşitli partileri barındıran siyasi iklime zarar vereceği görülmektedir.