Türk Tipi STK

TÜRK TİPİ STK

Yazan    : Deniz ŞAHİN
Tarih      : 03.03.2017

STK lar bir ülkede,kendi gibi olanların bir araya gelerek, kendilerinin oluşturdukları birliktelik gücü ile kendilerini anlatması ve toplumda yer bulması demektir. STK sosyolojik bir oluşumdur. Bir bütünde yer alan küçük kümelerdir. Bireylerin aidiyetlik hissi ile bağlandıkları, beklentilerinde ticaret ve maddi menfaat olmayan, grup psikoloji ile hareket eden bir kümedir.

Bireylerin beraberce oluşturdukları kümede yönetimsel ve katılımsal yapı bulunur. Bu yapıdaki yöneticiler Stknın yöneticisi yada Lideri ile, yönetimde yer alan ekip arkadaşlarıdır. Bunlar STK kimliğini oluşturan, temsil eden küme içindeki gruptur. Katılımcılar ise temsil edilecekleri kümede bizde varız diyen, yönetim kısmına aday, yönetimin belirlediği davranışları gösteren, küme içerisinde ki paylaşımlara katkı sağlayan kişilerdir. Bu paylaşımlar proje, etkinlik, Stk ya maddi destek gibi sıralanabilir.

STK lardaki yapı

YÖNETİM KADEMESİ                     KATILIMCI KADEMESİ

Yönetir                                                Yönetilir
Etkin ve Yetkindir                            Etkindir
Temsil Eder                                       Temsil edilir

Yukarıda da anlaşılacağı gibi Stk larda kademeler arasında iletişim yöneten-yönetilen kısmında kalır.

Bugün itibari ile 109.710 adet dernek , 100 lerce Sendika, 10 larca siyasi parti, 100 lerce Federasyon bulunmaktadır.

Yeni Türkiye’de Türk tipi STK nasıl olmalıdır.

1- STK sınıflandırması yapılması: Stklar görevlerine ve amaçlarına göre sınıflandırılmalıdır. Köy derneği ile Cami derneği, Düşünce kuruluşu ile Spor klübü, İş adamları  ile meslek dernekleri aynı muameleyi görmemeli veya aynı kategoriye girmemelidir. Bunun için Devletimiz Stkları sınıflandırmalıdır.

2- Stkların katılımı: Türk tipi Cumhurbaşkanlığı sistemi ile stkların yönetimde istişare kurulları kurularak katılımı sağlanmalıdır. Kendi alanlarını ilgilendiren konularda stklar görüş bildirebilmeli, çalıştay yapabilmeli, arge yapıp sunabilmeli, projeler üretebilmeli ve bunları sunabilmelidir.

3- Puanlama sistemi: Stkların amaçlarına göre sınıflandırılması ile görev ve amaçlarına görede puanlama sistemi getirilmelidir. Puanlama öenm sırasına göre iş, meslek, kalkınma gibi stklar daha yüksek, cami, köy stkları daha düşük puanla değerlendirilmelidir. Görüş alındığında stklarpuanlamaya göre dikkate alınmalıdır.

4- Eğitim: Stk kuracak, yönetecek ve katılımcı olacaklar için Kurucu,Yönetici ve katılımcı eğitiminden geçerek sertifikaları ile icraada bulunabilmeliler.Bilnçli ve işini bilen bireyler yetiştirilmeli. Daha doğru katılım ve yönetim olmalıdır. Stk bilinci liselerde de anlatılmalı ve bilinçlendirilmelidir.

Bu  makalemde STK kavramının yeniden ele alınması gerektiğini, Ülkemizde değişen yönetim sistemi ile Stklara büyük görev düştüğünü özetledim. Katılımcı ve üretken bir Türkiye için TÜRK TİPİ STK gerçekleştirilmelidir.

 

Deniz ŞAHİN