Maden Sahalarında Kayaçların Elektrik Özelliklerini Kullanarak KAYAÇ ve MADEN Mineralli cinsinin Belirlenmesi

Madencilik sektöründe gelişen teknolojiler ve ihtiyaçlar ile, Maden sahalarında Madenlerin tespit edilmesi ölçülmesi, sınflandırılması gibi konular önem kazanmaktadır. Günümüzde Madencilik Faaliyetlerinin maliyetlerinin yükselmesi, daha güvenilir sistemlerin kullanılarak maden sahasında maden cevherinin yerini tespit edilerek ölçülmesi gereksinimi artırmıştır.

Kayaç Elektrik özellikleri yöntemleri, yer içinde elektrik İletkenlik, yoğunluk, mıknatıslanma, ses hızı gibi fiziksel değiştirgen (Parametre) lerin değişimini inceleyerek, yeraltı yapılarını belirlemeyi amaçlar. Yeraltı yapısına ve kayaç türlerine göre farklılık gösteren fiziksel değiştirgenler, jeofizik aletleri ile ölçülerek saptanırlar.

 

Parametrelerdeki değişimler yeraltındaki süreksizlikleri belirler. Özdirenç yöntemleri, kayaçların elektriği geçirme yeteneği olan iletkenlik kuramıyla bağımlıdır. Günümüzde geniş bir kullanım alanı olan özdirenç yöntemlerinin uygulaması; Düşey süreksizliklerin saptanmasını sağlayan elektrik sondaj yöntemiyle katmanların kalınlık, derinlik ve özdirençleri belirlenir. Özellikle yeraltı Maden İşletmeciliğinde yapısal jeolojik sorunların ayrıntılı olarak çözümlenmesi gerekmektedir.

 

Feldispat maden sahaları, içerdikleri mineral çeşitliliği konusundaişletebilirlik ve ekonomiye katkısı bakımından büyük önm arz etmektedir. Feldispat maden sahalarında Elektriksel özdirenç yöntemi ile mineral çeşitliliği ve rezerv kaynağı tespiti sağlanacak, madencilik faaliyeti maliyetleri azalacaktır.